Groentjessoep

Waarom?

Dr.ir. Marieke Battjes-Fries, onderzoeker Voeding & Gezondheid bij het Louis Bolk Instituut, geeft aan waarom een combinatie van voedseleducatie en aanbod van gezonde voeding, zoals we dat met Groentjessoep doen, het meest optimaal is:

“Voor een goede ontwikkeling en gezondheid van kinderen op korte en lange termijn is het belangrijk dat zij gezond eten en een gezond eetpatroon aanleren. Het eten van bijvoorbeeld voldoende groente en fruit stimuleert een goede darmwerking en verlaagt het risico op onder andere overgewicht, hart- en vaatziekten en verschillende soorten van kanker.

De ontwikkeling van smaak op jonge leeftijd is een van de meest bepalende factoren voor het voedingsgedrag op latere leeftijd. Een kind dat veel verschillende smaken leert kennen, eet gemakkelijker gevarieerd dan een kind met een eenzijdige smaak.

Naast ervaringen die kinderen opdoen met smaken en producten, spelen ook andere factoren een rol in de ontwikkeling van het eetpatroon bij kinderen, zoals aanbod en voorbeeldgedrag vanuit hun omgeving. Dat maakt de basisschool een geschikte omgeving voor het onderwijzen van kinderen in voeding. Het is een omgeving waar kinderen met alle achtergronden een aanzienlijke hoeveelheid tijd per week doorbrengen en kennis, vaardigheden en gunstig gedrag aanleren. Leerkrachten kunnen krachtige rolmodellen zijn voor kinderen.Daarnaast heeft voedseleducatie op school ook positieve invloed op de leerprestaties van kinderen. Een combinatie van voedseleducatie en aanbod van gezonde voeding is het meest optimaal.” 

“Het grootste risico van ongezonde voeding voor kinderen is volgens Unicef en experts van het Voedingscentrum overgewicht. Daardoor is de kans dat mensen chronische ziekten, zoals suikerziekte, ontwikkelen ook groter.” …“Goede voeding is een kinderrecht,” benadrukt Unicef-directeur Laszlo (Het Parool, 1 september 2020).

Waarom?

Focus op Speciaal Basisonderwijs

Door het praktische karakter is Groentjessoep uitermate geschikt voor Speciaal Basisonderwijs. Want Groentjessoep maakt kinderen niet alleen voedselvaardiger, het biedt deze vaak kwetsbare leerlingen ook manieren om andere talenten te ontwikkelen.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen op Speciaal Basisonderwijs overgewicht en obesitas een aanzienlijk groter probleem is dan bij kinderen op regulier onderwijs. Extra aandacht  voor een gezonde leefstijl op deze scholen is daarom gewenst.

Waarom?

Inclusieve aanpak

“Ongelijkheid op school zit ook in het lunchtrommeltje” (NRC Handelsblad, 26 februari 2021)

Ieder kind moet de kans krijgen om te leren dat een gezonde leefstijl helpt om lekker in je vel zitten. Daarom kiezen we met Groentjessoep een ‘inclusieve’ aanpak: iedereen op school of in de groep krijgt Groentjessoep. Maar het tegengaan van ongelijkheid is niet de enige reden. We ervaren de kracht van ‘zien eten doet eten’. Kinderen die in het begin nog wat aarzelend zijn, willen toch proeven omdat hun vriendje het zo lekker vindt. En we vinden het belangrijk om een gezellig ‘samen eten’ moment te creëren, zodat gezond eten een positief moment wordt.